HHázirend a Közösségépítő Napok idejére

Célja

A Közösségépítő Napok célja a Hit Gyülekezetéhez tartozó fiatalok szellemi-erkölcsi épülése, intellektuális képzése, és pihenésük, szabadidejük színvonalas, kulturált eltöltésének biztosítása. A Házirend segíteni és védeni kívánja mindazokat, akik a Közösségépítő Napok céljainak megvalósítására mások jogait is tiszteletben tartva törekednek, és korlátozni kívánja mindazokat, akik e célok elérését hátráltatják. 

Helyszín

A Hit Gyülekezete 2016-ban vásárolta meg és 2018-ban újabb résszel bővítette ki a Szent György-hegy oldalában elhelyezkedő területet, amely a Hit Park építése óta a Gyülekezet legnagyobb beruházása. A közel 30 hektáros ingatlan és az azon felépült Rendezvényközpont kialakításának elsődleges célja „igényes szellemi műhely létrehozása” volt „a tapolcai Tanúhegyek lábánál” Németh Sándor vezető lelkész látása szerint. A kivitelezésben több ezer gyülekezeti tag vett részt fizikai erejével, anyagi javakkal, vagy szellemi támogatást nyújtva. Az elkészült épületegyüttes, az ápolt környezet védelme mindannyiunk érdeke és célja, melyet a Közösségépítő Napok résztvevői is kötelesek tiszteletben tartani és magatartásukkal hozzájárulni a Rendezvényközpont állagának megóvásához. 

Napirend

A Közösségépítő Napok előre meghatározott napirend szerint kerülnek megszervezésre, melynek betartása minden résztvevő érdeke és kötelessége. A közösségi programokon való részvétel kötelező! Annak érdekében, hogy a Közösségi Napok elérhessék az előre kitűzött céljukat, pihenésre is elegendő időt kell fordítani. Különös tekintettel arra, hogy valamennyi szálláshely a Rendezvényközpont területén található, a résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amellyel mások éjszakai nyugalmát zavarhatják. Ennek érdekében a szervezett programokat követően a szervezők útmutatásának megfelelően valamennyi résztvevő köteles elfoglalni a szálláshelyét. Saját és mások biztonsága érdekében 23 és 6 óra között a Rendezvényközpont területét elhagyni tilos. 

Öltözködés, kommunikáció, szabadidős tevékenység, szállás

A Közösségépítő Napok ideje alatt csak a keresztény erkölcsnek megfelelő ruházat és kiegészítők használata elfogadott. Az egymással való kapcsolattartásban a kölcsönös tiszteletadás az irányadó. A rendezvény jellege, a kialakított program, a nagy tér, a teljes ellátás és a helyben alvás alapvetően nem indokolja a helyszín elhagyását a hét során. Amennyiben valaki mégis tervezi elhagyni a Rendezvényközpont területét, ezt kérjük, hogy előre egyeztesse a szervezőkkel. Külsős, csoportos programon való részvétel a tábor ideje alatt egyáltalán nem engedélyezett.

A szálláshelyeken is kérjük a bibliai erkölcsöknek megfelelő viselkedést. Több szobában lakó személy közös programja esetén kérjük a közösségi tereket használni, nem a lakószobát. Valamennyi berendezési tárgyat, bútort kérünk az eredeti helyén hagyni, különösen tilos egyik szobából a másikba matracokat, ágyakat átvinni és eltérni az eredeti szállásbeosztástól. A Rendezvényközpontból használati eszközöket (törülköző, ágyneműk, bútorok stb.) kivinni nem megengedett.

Alkohol és drog használata szigorúan tilos.

Technikai eszközök használata

A Közösségépítő Napok során valamennyi résztvevő köteles tiszteletben tartani mások magánszférájához, személyhez fűződő jogának védelmét. A tanításokról, online istentiszteletről, imaalkalmakról, közösségi eseményekről – hacsak erre a szervezők külön engedélyt nem adnak – kép- és hangfelvételt készíteni tilos. Az egyéb programokon csak abban az esetben lehet fénykép- és/vagy videófelvételt készíteni, különösen azt közösségi oldalon megosztani, ha ahhoz valamennyi, azon szereplő személy hozzájárult. 

Állagmegóvás

A Közösségépítő Napok minden résztvevője köteles a rendezvénynek otthont adó Agrosz Rendezvényközpont, a hozzá tartozó területek, eszközök, berendezések, használati tárgyak épségét megőrizni, és azok tönkretételét megakadályozni. A szálláshelyeket az elfoglaláskor tapasztalt állapotban kérjük megőrizni, a szobák, mosdók, épületek tisztaságáról mindenki köteles gondoskodni. Főtt ételt az erre kijelölt helyen lehet elfogyasztani, a szálláshelyekre reggelit, ebédet, vacsorát felvinni tilos. Szándékos rongálás esetén a helyrehozatal költségei az azt okozót terhelik. A Rendezvényközponthoz tartozó mezőgazdasági területeken valamennyi, azok károsodásához vezető tevékenységtől és az ott élő állatok szükségtelen zavarásától tartózkodni kell. Az állatokat etetni és hozzájuk bemenni szigorúan tilos és életveszélyes. A baleset- és tűzvédelmi előírások betartása mindenki számára kötelező! A teljes területen (Rendezvényközpont, erdő, legelők) nyílt láng használata, tűzrakás és a dohányzás szigorúan tilos.

Vasalás csak a panzió folyosón levő ágynemű raktárban, ill. a közösségi konyhában megengedett, ezeken a helyeken vasalódeszka is rendelkezésre áll.

Labdajátékok számára kijelölt terület a rózsakerttel szembeni rész, a kerítésen kívül. Az udvarban kérjük a labdajátékok mellőzését.

Covid-19

A tábor kezdetekor, a regisztráció során testhőmérséklet mérés történik. A járványhelyzetre való tekintettel a résztvevők fokozottan kötelesek betartani a higiéniás előírásokat. Rosszullét, betegség – különösen láz, köhögés, szag- és ízérzékelés elvesztése, emésztési problémák – esetén haladéktalanul jelentkezni kell a rendezvény vezetőségénél, akik azonnal konzultálnak a Rendezvényközponttal szerződésben álló orvossal és szükség esetén elviszik orvosi vizsgálatra.

A vezetőség fenntartja a jogot, hogy a házirend szabályainak megsértőjét eltiltsa a rendezvényen való további részvételről és elrendelje azonnali hazautazását.