KKedvezmény igénylése

Idén is lehetőséget biztosítunk a részvételi díjból való kedvezmény igénylésére. Erre azon fiatalok pályázhatnak, akik szociális helyzetüknél fogva még nagyobb áldozatvállalás árán sem képesek finanszírozni a konferencián való részvételt.

Így a lehetőséget

 • szociálisan nehéz körülmények között lévő családokban élő,
 • önálló keresettel még nem rendelkező,
 • a különböző diákmunka lehetőségek kihasználása érdekében is erőfeszítéseket tevő

fiatalok számára kívánjuk felkínálni! Minden egyéb esetben a jelentkezőket a részvétel érdekében vállalt nagyobb áldozatvállalásra és hitgyakorlásra szeretnénk bátorítani!

Az elbírálás szempontjai:

 • életkor, ill. önellátásra való képesség
 • az elmúlt években kapott-e már támogatást az igénylő, ill. hányszor
 • havi bevétel nagysága
 • eltartottak esetén
  • családfenntartó(k), nevelő(k) száma
  • egy háztartásban élők száma

A kedvezményben részesülő személyekre eső költségeket nem külső forrásból fedezzük, hanem a rendezvény teljes árát befizető személyek befizetéseiből gazdálkodjuk ki, a keretünk ezért erősen korlátozott. Semmiképpen nem kívánunk ezért olyan személyek részére kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítani, akiknek az életviteléből, nyári időbeosztásából látható, hogy egyéb (pl. nyaralási) célokra van fedezet. Ezért teszünk fel az igény benyújtása során erre vonatkozó kérdéseket.

A helyi gyülekezetek tagjait kérjük, hogy támogatási kérelmükkel első körben lehetőleg a helyi gyülekezet vezetőit keressék meg, figyelembe véve a helyi viszonyokat, lehetőségeket. A támogatási űrlapot is kérjük, hogy velük írassák alá abban az esetben, ha helyben már forrás hiányában nem tudják támogatni a kérésüket (2021-ben a speciális helyzetre való tekintettel nem szükséges pásztori aláírással ellátni a kérelmező lapot).

Korábbi hagyománynak megfelelően szeretnénk kérni a Budapesten, ill. Pest megyében lakó, támogatást igénylő személyek segítségét a rendezvénykellékeket szállító kamion fel-, ill. lepakolásában, vagy a helyi "táborbontásban".

Minimális önrészként minden pályázó esetében kérjük az alap konferenciadíj (részvétel díja szállás és étkezés nélkül) vállalását. Kedvezményt kérni csak az ezen felül fizetendő összegre lehet, a következőképpen:

 • A konferenciára való regisztráció után ki kell tölteni a kérelem űrlapját
 • Ha a kérelmező igényelt szállást, akkor a konferencia díjának első részletét kérjük még az igény leadása előtt befizetni.
 • Ha a kérelmező nem kért szállást, akkor kérjük ne fizessen semmit mindaddig, míg a kérelmére a választ meg nem kapta.
 • Az űrlap beküldése után a rendszer által előállított PDF adatlapot ki kell nyomtatni, a megfelelő helyen aláírni és a kérelem beszkennelt változatot elküldeni az ifjusag@hit.hu címre.

  A kérelmek beérkezésének határideje 2021. június 18. péntek (nem az online kitöltésre, hanem a kitöltött beszkennelt változat elküldésére vonatkozik).

A kérelmekről a döntés várhatóan legkésőbb 2021. június 27-ig megszületik. Az érintetteket e-mailben értesítjük.